• https://www.facebook.com/proseste/
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905462664844
  • https://www.instagram.com/?hl=tr

Proses Yeminli Tercüme Bürosu NOTER YEMİNLİ TERCÜME HİZMETLERİ - 0312 418 00 82 

Temsilcilikler

Ankara Yeminli Tercüman

Yeminli tercüme
 hizmeti, noter onaylı tercüme hizmetinden biraz farklıdır. Aslında noter onaylı tercümenin bir önceki aşamasıdır. Yani çevirisi yapılmış belge yeminli tercüman tarafından kaşelenip imzalanır. Resmi belgeler noter yeminli tercüman tarafından tercüme edilmelidir. Sorumluluğu tamamen tercümeyi yapan yeminli tercüman üstlenir. 

Birçok kurum sadece yeminli tercümesi yapılmış olan belgeyi kabul etmektedir fakat, örneğin YÖK diploma denkliği işlemlerinde gerekli olan diplomatranskript ve diploma eki gibi denklik belgelerinin tercümesi, noter onayı yapılmadan hiçbir şekilde geçerli sayılmamaktadır. Ayrıca yine verilecek kuruma göre değişiklik gösterebilecek olan apostil tasdiki, Milli Eğitim Bakanlığı onayı, Dışişleri Bakanlığı onayı, kaymakamlık onayı ve bunun gibi diğer tasdik işlemlerini de talebiniz üzerine sizin adınıza yaptırmaktayız.  

Ankara Kızılay’da bulunan Proses Yeminli Tercüme Bürosu, bünyesindeki İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, İtalyanca, Hollandaca, Farsça, Ukraynaca yeminli tercümanlar başta olmak üzere, yaygın olan tüm dillerde yeminli ve noter onaylı tercüme hizmeti sağlamaktadır. Çalıştığımız tüm yeminli tercümanlarımızın uzmanlığı noter tarafından tasdik edilmiştir.

Yeminli tercüme hizmetleri ağırlıklı olarak; diploma tercümesi, pasaport tercümesi, vekaletname tercümesi, ehliyet tercümesi, nüfus kayıt örneği tercümesi, kimlik tercümesi, patent tercümesi, akademik transkript tercümesi, sertifika tercümesi, uzmanlık belgesi tercümesi, sağlık raporu tercümesi, epikriz raporu tercümesi, referans mektubu tercümesi, ikamet belgesi tercümesi, ölüm belgesi tercümesi, sabıka kaydı tercümesi, doğum belgesi tercümesi, boşanma belgesi tercümesi, mahkeme kararları tercümesi, vergi levhası tercümesi gibi belgeleri içermektedir. İngilizce yeminli tercüman, Almanca yeminli tercüman, Fransızca yeminli tercüman, Rusça yeminli tercüman, İtalyanca yeminli tercüman, Hollandaca yeminli tercüman, Farsça yeminli tercüman, Ukraynaca yeminli tercüman, Arapça yeminli tercümanlarımız tarafından tercümeleri yapılan bu belgeler, verilecek kuruma göre değişmekle beraber genellikle noter onayı da gerektirmektedir.

Ankara’da ticari tercüme, tıbbi tercüme, akademik tercüme, teknik tercüme, web sitesi tercümesi, medikal tercüme, hukuki tercüme alanlarının yanı sıra deşifre hizmeti, sözlü tercüme, ardıl tercüme, resmi belge tercümeleri, nikah tercümesi ve simültane tercüme hizmetleri de vermekteyiz.


Ankara'da yeminli tercüman ihtiyaçlarınız için çok uygun fiyatlı tercüme hizmeti sağlıyoruz. Kaliteli yeminli tercümanlarımız ile belgelerinize noter tasdikli tercüme işlemi yapmaktayız.

Yeminli tercüme yaptığımız bazı standart evraklar: 

Pasaport tercümesi
Kimlik tercümesi
Ehliyet tercümesi
Diploma tercümesi
Transkript tercümesi
Vekaletname tercümesi
Doğum belgesi tercümesi
Ölüm belgesi tercümesi
Nüfus kayıt örneği tercümesi
Adli sicil kaydı (sabıka kaydı) tercümesi
Sağlık raporu tercümesi

Yeminli tercüme hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için, diğer web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: https://prosestercume.com/